Geplaatst op 26 juni 2017
NZa stimuleert preventie mondzorg: Officiële NZa code voor preventieve speekseltest

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft donderdag 22 juni 2017 de prestaties en tarieven voor tandheelkunde per 1 januari 2018 bekendgemaakt. De meeste tarieven stijgen met 2,7%. Voor implantologische behandelingen is dat 2,6%, evenals voor orthodontie. Verder heeft de NZa bekend gemaakt dat er een aanpassing komt voor de preventieve code, M32.


.

“De NZa ziet het belang in van vroegtijdig detecteren van het risico op tandvleesontstekingen”


Met behulp van de PerioSafe speekseltest wordt het mogelijk
gemaakt om vroegtijdig het risico op tandvleesontstekingen
op te sporen. Deze test kan in tandartsenpraktijken
worden toegepast om ernstige vormen van tandvlees-
ontstekingen en de daarbij behorende behandelingen te
voorkomen. Vanaf januari 2018 mag deze speekseltest officieel
worden gedeclareerd voor tandartspraktijken. Deze wijziging is
tot stand gekomen met ondersteuning van de Koninklijke
Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT).

Voorgenomen besluit NZa
“De NZa vindt het belangrijk om (deze) preventieve zorg te stimuleren en mogelijk te maken. Zij ziet het belang in het vroegtijdig detecteren van het risico op tandvleesontstekingen, zodat complexe behandelingen kunnen worden voorkomen”.

Over W.P. van der Schoor

Peter van der Schoor is tandarts implantoloog en docent op het gebied van orale implantologie. Peter geeft sinds 1986 cursussen en voordrachten in binnen- en buitenland en wordt veelvuldig geraadpleegd als trouble shooter voor diverse implantaatsystemen.
Lees meer
  • Reinigen, desinfecteren en steriliseren voor de toekomst
    Reiniging, desinfectie en sterilisatie (RDS) werden in de Tandartsenpraktijk Garderen lange tijd uitgevoerd in een aan de kantine grenzende open ruimte. Er was niet of nauwelijks sprake van scheiding tussen schoon en vuil instrumentarium en verwerking van afval.

    Van vuil naar schoon


     
  • Soms kunnen peri-implantaire infecties als ‘peri-cementitis’ beginnen. De primaire oorzaak van de ontsteking is dan niet plaque, maar cement dat onder een gecementeerde kroon blijft zitten.