Geplaatst op 4 april 2016
Prof. dr. F. Abbas (hoogleraar parodontologie Groningen) sprak tijdens het CME congres over de Point-of-Care Diagnostiek van parodontitis.
Parodontitis heeft een multifactoriële etiologie met een paropathogene microflora als primaire aanjager van het proces. De genetisch bepaalde afweerreactie heeft grote invloed op het verloop van het ziekteproces en de hoeveelheid weefselschade. Diagnostiek richt zich traditioneel op het vaststellen van reeds opgelopen schade. Bepalen van genetische aanleg is mogelijk, maar geeft alleen een risico-inschatting en hoeft niet te betekenen dat parodontitis ook daadwerkelijk optreedt. Ook bacteriologische tests kunnen een voorspellende waarde hebben, maar worden vooral toegepast om de therapeutische koers te bepalen. Het ideale testsysteem stelt ziekteactiviteit vast nog voordat weefselschade is opgetreden, is niet invasief en eenvoudig aan de stoel, point of care, uit te voeren. Een nieuwe biochemische speekseltest, PerioSafe, wordt geïntroduceerd voor snelle chairside diagnostiek. De potentie als screeningstest in de mondzorg wordt uitgebreid belicht. Welke eisen moeten we stellen aan een ideaal testsysteem waarmee we aan de behandelstoel parodontitis kunnen diagnosticeren nog voordat er schade zichtbaar is? Via deze link kunt u de gehele lezing bekijken

 

Over W.P. van der Schoor

Peter van der Schoor is tandarts implantoloog en docent op het gebied van orale implantologie. Peter geeft sinds 1986 cursussen en voordrachten in binnen- en buitenland en wordt veelvuldig geraadpleegd als trouble shooter voor diverse implantaatsystemen.
Lees meer
  • Socket preservation and immediate placement of an implant in an infected site in the anterior region – a Case Report (2014)

     
  • Reinigen, desinfecteren en steriliseren voor de toekomst
    Reiniging, desinfectie en sterilisatie (RDS) werden in de Tandartsenpraktijk Garderen lange tijd uitgevoerd in een aan de kantine grenzende open ruimte. Er was niet of nauwelijks sprake van scheiding tussen schoon en vuil instrumentarium en verwerking van afval.

    Van vuil naar schoon