Geplaatst op 20 maart 2016
Steeds meer wetenschappelijk onderzoek toont aan dat er een duidelijke relatie is tussen ernstige tandvleesproblemen en systemische ziekten zoals diabetes, reuma, hart- en vaatziekten en longziekten.

Uitgangspunt voor vernieuwde strategie

Ook vroeggeboortes en miskramen komen vaker voor bij vrouwen met tandvleesproblemen. Alleen voorlichting en preventieve mondzorg is niet meer voldoende om de patiënt tandheelkundig gezond te houden. Anno 2016 wordt het steeds belangrijker om de gezondheid van de patiënt, voor zover mogelijk, in zijn geheel te kunnen beoordelen. Dit is voor de tandartsenpraktijk een belangrijk uitgangspunt om deze vernieuwde strategie in te zetten. Zie hier een korte impressie van de lancering van het Roer om bij tandartsenpraktijk Garderen.

Optimale mondzorg

Tandartsenpraktijk Garderen gaat zich meer richten op vroegtijdige detectie en preventie. Zij lanceren met “het Roer om” een nieuwe trend om in een heel vroeg stadium tandvleesproblemen op te sporen. De point-of-care aMMP-8 speekseltest wordt ingezet! Deze test levert binnen 5 minuten een positief of negatief resultaat, gebaseerd op de detectie van het aMMP-8 enzym. Dit enzym wordt door het lichaam geproduceerd waarbij weefsel wordt afgebroken. Klinisch hoeft er nog geen sprake te zijn van tandheelkundige problemen. Met de speekseltest is het dus mogelijk om in een eerder stadium tandproblemen op te sporen, waardoor er dus ook eerder kan worden ingegrepen. Dit zal het herstelproces en de algehele gezondheid ten goede komen. Patiënten met diabetes, hart en vaatziekten, rheumatoide artritis kunnen baat hebben bij een optimale mondzorg. Zodoende kan de ernst van genoemde ziekten gunstig beïnvloed worden.
Patiënten met diabetes, hart en vaatziekten, rheumatoide artritis kunnen baat hebben bij een optimale mondzorg.

Gebitsreiniging

Tandartsenpraktijk Garderen vindt het belangrijk dat patiënten het gebit goed schoon kunnen houden en dat alle periodieke mondcontroles in een schone mond worden uitgevoerd. Naast het preventief afnemen van de aMMP-8 speekseltest om vroegtijdig tandvleesproblemen op te sporen is het nieuwe beleid om voorafgaand aan het periodieke mondonderzoek het gebit professioneel te reinigen bij een preventie-assistente of mondhygiëniste. De tijdsduur van deze behandeling is afhankelijk van de hoeveelheid tandsteen en tandplak, dit wordt door de tandarts beoordeeld.

Nauwere samenwerking leidt tot verbeterde zorg

De correlerende relatie tussen algemene gezondheidsproblemen en parodontitis geeft aan dat een interdisciplinaire aanpak tussen artsen en tandartsen wenselijk is. In de nieuwe strategie van tandartsenpraktijk Garderen staat een nauwere samenwerking tussen huisartsen en tandartsen centraal. Ik ben ervan overtuigd dat door een betere samenwerking de kwaliteit van de zorg verbeterd kan worden door verbeterde diagnoses, therapieën en nazorgbehandelingen.

Over W.P. van der Schoor

Peter van der Schoor is tandarts implantoloog en docent op het gebied van orale implantologie. Peter geeft sinds 1986 cursussen en voordrachten in binnen- en buitenland en wordt veelvuldig geraadpleegd als trouble shooter voor diverse implantaatsystemen.
Lees meer
  • Soms kunnen peri-implantaire infecties als ‘peri-cementitis’ beginnen. De primaire oorzaak van de ontsteking is dan niet plaque, maar cement dat onder een gecementeerde kroon blijft zitten. 
  • Reinigen, desinfecteren en steriliseren voor de toekomst
    Reiniging, desinfectie en sterilisatie (RDS) werden in de Tandartsenpraktijk Garderen lange tijd uitgevoerd in een aan de kantine grenzende open ruimte. Er was niet of nauwelijks sprake van scheiding tussen schoon en vuil instrumentarium en verwerking van afval.

    Van vuil naar schoon