Geplaatst op 16 november 2016
Reinigen, desinfecteren en steriliseren voor de toekomst
Reiniging, desinfectie en sterilisatie (RDS) werden in de Tandartsenpraktijk Garderen lange tijd uitgevoerd in een aan de kantine grenzende open ruimte. Er was niet of nauwelijks sprake van scheiding tussen schoon en vuil instrumentarium en verwerking van afval.

Van vuil naar schoon


 

In 2007 heeft de Werkgroep Infectiepreventie (WIP) de richtlijn "Infectiepreventie in de tandheelkundige praktijk" gemtroduceerd. Deze richtlijn was de aanleiding voor Tandartsenpraktijk Garderen om haar beleid en de daarmee gepaarde consequenties tegen het licht te houden. Inventarisatie van de tot dan toe door de praktijk gehanteerde richtlijnen voldeden niet meer. Er moest gekozen worden voor een aantal radicale veranderingen, mede gelet op de ontwikkelingen binnen de praktijk in de komende jaren. Dat heeft consequenties gehad waardoor forse investeringen gedaan moesten worden, maar met als voordeel gelijktijdige reductie van arbeidskosten.


Bekijk hier het gehele artikel.

Over W.P. van der Schoor

Peter van der Schoor is tandarts implantoloog en docent op het gebied van orale implantologie. Peter geeft sinds 1986 cursussen en voordrachten in binnen- en buitenland en wordt veelvuldig geraadpleegd als trouble shooter voor diverse implantaatsystemen.
Lees meer
  • Socket preservation and immediate placement of an implant in an infected site in the anterior region – a Case Report (2014)